Skip to content

معرفی آزمایشگاه

- آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری های زیست محیطی دانشگاه علم و فناوری مازندران با هدف سنجش و پایش آلاینده های زیست محیطی و ارائه راهکارهای علمی جهت کاهش آلاینده ها مطابق استانداردهای موجود، در فضایی به مساحت 80 متر مربع مستقر در دانشکده مهندسی شیمی و صنایع از سال 1396 آغاز به فعالیت نمود.

- این آزمایشگاه با دارا بودن تجهیزات نوین و پیشرفته و کادر علمی مجرب، خدمات آزمایشگاهی، پژوهشی و تحلیلی خود را متناسب با نیاز اعضاء هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور توسعه داده و در سال 1399 در راستای بسط همکاری های منطقه ای، عنوان «آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست» را دریافت کرده است.

- این آزمایشگاه با مشارکت و فعالیت اعضاء هیئت علمی متخصص در زمینه مسائل زیست محیطی و دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و کادر کارشناس مجرب خود، تنها به اندازه گیری آلاینده ها اکتفا ننموده و همواره به دنبال ارائه پیشنهادات و راهکارهای علمی جهت رفع معضلات صنایع منطقه می باشد. آزمایش­های این مجموعه بر اساس آخرین روش­های استاندارد به روز دنیا و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست است.

- این آزمایشگاه نیازها و مسائل صنایع قابل ارائه در قالب اولویت های پژوهشی برای پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی را داشته و نتایج به صورت پیشنهادهایی به صنعت ارائه خواهد شد.

- از اهداف مهم راه اندازی آزمایشگاه، ارائه خدمات آزمایشگاهی، آنالیزی و پژوهشی متناسب با نیاز اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی داخل دانشگاه و نیز کلیه محققین و پژوهشگران از سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور می باشد.

- این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست، با برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات به روز آزمایشگاهی، توانایی نمونه برداری و آنالیز آلاینده های محیط زیستی در منابع آب و پساب را دارا می باشد.